ХIукуматалда хиса-басиял

 
 ДРялъул хIукуматалъул нухмалъулев Артём Здуновас хиса-басиял гьаруна цо-цо идарабазда. 
ЦIиял хъулухъазде тIамуна:
Светлана ГIабдулкъадирова — экономикаялъул ва территориалияб цебетIеялъул рахъалъ министрасул тIоцеесей заместительлъун; 
Издаг ГIалиханова, хIукума­талъул нухмалъулесул гIакълу­чIу­жулъун; 
ГIабдула МухIамадов, статс-сек­ретарь – туризмалъул ва халкъиял махщелазул рахъалъ министрасул заместительлъун;
Муслим КъурамухIамадов ва Сергей Караченцев – юстициялъул ми­нистрасул заместителаллъун.