ГIадлуялде цIана токалъул чагIи

 

 

   ГIадамазул рукъзабахъ канлъи свинабуралъухъ 3,2 миллион гъурщил гIакIа къотIана республикаялъул Монополиялда данде чIараб хъулухъалъ (УФАС) «Россети Северного Кавказа» идараялда тIад.

  РакIалдаго гьечIого гьез токги свинабун, ункъо нухалъ гIадамазухъа гIарзал къабул гьарун руго УФАСалъ. Щибаб хIужаялда рекъон, 800 000 гъурщил гIакIаялъул къадарги данде кьабун, лъабго миллионалдаса цIикIкIараб гъурщил гIакIа къотIизе хIукму гьабуна гьез «Россеталда» тIад.

Цебеги пуланай гIаданалъул рокъобе ток свинабуралъухъ миллион гъурщил гIакIаги къотIун букIана УФАСалъ гьезда тIад.