Лъебелазул гIиги гIиял хIанги

 

   20 июлалда республикаялъул хIукуматалъул нухмалъулев ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимовас сапар бухьана ЛъаратIа районалде.

Нижехъе щварал баяназда рекъон, премьерасда ракIалда буго лъебелазул мучIдуздеги щве- зе, росдал магIишаталъул хIалтIухъабигунги дандчIвазе, гьединго гIияхъабазухъеги щун гьезул къварилъи-гIатIилъиги цIехезе.

  Гьединго ГI. ГIабдулмуслимовасда бихьизабизе буго машгьураб лъебелазул гIиял хIан хIадурулеб къагIидаги.

Гьелъул хIакъалъулъ нижеца гIатIидго бицина газеталъул иргадулал номеразда.