Къалмица хъвараб гIощтIоца къотIуларо

Журналистазда, мухбирзабазда, басмабазул идарабазул хIалтIухъабазда баркула Россиялъул Печаталъул къо!

Республикаялъул СМИяз кIвар бугеб бакI ккола жамгIияталъул гIумруялъулъ. Хасго кIудияб кIвар буго, дандчIвалел захIмалъабазухъ балагьичIого, журналистаз щвалде щун республикаялда, улкаялда ва дунялалда кколел лъугьа-бахъинал мухIканго лъазариялъул ва гьезие хIакъикъияб, ритIухъаб къимат кьеялъул.
РакIчIарав вуго, Дагъистаналъул журналистаз хадубккунги халкъалъухъе ритIухъаб информация щвезабизе хIаракат бахъизе букIиналда. Божарав вуго журналистаз, СМИязул ва печаталъул тIолалго хIалтIухъабаз жамгIиябгун политикияб гIумру цебетIезабиялде, миллатазда ва диназда гьоркьоб рагIидандеккей букIинабиялде, халкъалъул социалияб рахъ лъикIлъизабиялде кьолеб кIвар чучлъизе биччазе гьечIеблъиялда.
Гьарула нужее бергьенлъаби, сахлъи ва кинабго лъикIабщинаб.
В. Васильев,
Дагъистан Республикаялъул бетIерасул ишал тIуралев